Czy wydatki na kosmetyki mogą być kosztem firmy?

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 4]

Przedsiębiorcy rozliczają się z fiskusem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, również jednoosobowej, według wybranej metody opodatkowania podatkiem dochodowym. Podstawą naliczenia podatku może być dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania. Dzięki zwiększaniu puli kosztów podatkowych można obniżyć konieczny do zapłaty podatek. W kosztach uzyskania przychodów mogą znaleźć się określone wydatki. Czy wśród nich będą również wydatki ponoszone na kosmetyki?

Pojęcie kosztów podatkowych

Przy opodatkowaniu według dwustopniowej skali podatkowej, 17 i 32 proc. lub podatku liniowego według jednolitej stawki 19 proc., podstawą opodatkowania jest dochód podatnika. Dochód z kolei jest różnicą pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym.

Warto wiedzieć, co też należy rozumieć pod pojęciem kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów. Z grona kosztów podatkowych wyłączone są wydatki wymienione w art. 23 ustawy.

Zasadniczo należy uznać, że kosztami uzyskanych przychodów będą wszystkie ponoszone w związku z działalnością gospodarczą podatnika wydatki, które są racjonalne i gospodarczo uzasadnione. W stosunku do każdego wydatku w sposób indywidualny oceniane jest, czy rzeczywiście występuje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem kosztu, a osiągnięciem przychodu lub zachowaniem czy zabezpieczeniem jego źródła.

Czy wydatki na kosmetyki będą kosztem podatkowym?

W katalogu wydatków, które wyłączone są z kategorii kosztów podatkowych na mocy art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, znajdują się koszty reprezentacji. Nie uważa się zatem na podstawie istniejących uwarunkowań prawnych za koszt uzyskania przychodu kosztów reprezentacji, w tym poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności w tym napojów i napojów alkoholowych,

Czy zatem kosmetyki, np. serum do twarzy kupione przez przedsiębiorcę po to, by lepiej prezentować się na spotkaniach biznesowych czy też sole do kąpieli dla relaksu przed ważnymi negocjacjami można wpisać w koszty uzyskania przychodów?

Niestety nie, co prawda nie zostaną one uznane za koszty reprezentacyjne, ale nie mogą one być przypisane do kosztów podatkowych. Wszystko dlatego, że zakup kosmetyków jest zakupem dokonywanym przez wszystkie osoby, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca musi kupować i używać kosmetyków dostosowanych do jego własnych wymagań. Takie zakupy mają charakter osobisty i stanowią spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb każdej osoby fizycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image