Czym jest ryzyko zawodowe?

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Określenie „ryzyko zawodowe” jest doskonale znane każdemu. Co jednak dokładnie oznacza i w jaki sposób jest oceniane? Czy wiąże się z jakimiś obowiązkami ze strony pracodawcy? Oto co warto wiedzieć na ten temat.

Ryzyko zawodowe – definicja

Ryzyko zawodowe definiowane jest:

– przez Ministerstwo Pracy jako „prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy”,

– w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jako „prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy”.

Podsumowując: poprzez ryzyko zawodowe należy rozumieć różne zagrożenia pojawiające się w danym miejscu pracy i mające nierozerwalny związek ze specyfiką określonego zawodu.

Co ma na celu ocena ryzyka zawodowego?

Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest poprawne zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń wynikających z wykonywania pewnych czynności w miejscu pracy. Dzięki temu można wdrożyć odpowiednie rozwiązania minimalizujące czy nawet eliminujące prawdopodobieństwo niebezpiecznych zdarzeń. To pozwala na zapewnienie pracownikowi lepszej i skuteczniejszej ochrony, a dla pracodawcy korzyść z tego jest taka, że nie ponosi on wielu dodatkowych kosztów.

Jak jest oceniane ryzyko zawodowe?

Przy ocenie ryzyka zawodowego są stosowane rozmaite metody. Najpopularniejsza z nich ujęta jest w normie PN-N18002 jako procedura, która składa się z następujących etapów:

– zgromadzenie informacji, jakie są niezbędne do oceny korygujących,

– zidentyfikowanie zagrożeń,

– oszacowanie ryzyka zawodowego,

– określenie dopuszczalności,

– ustalenie niezbędnych działań.

Oprócz tego stosuje się także m.in. metodę znaną jako metoda PHA. Polega ona na wstępnej analizie zagrożeń na podstawie takich parametrów jak wielkość ewentualnej szkody oraz prawdopodobieństwo powstania tej szkody. W praktyce sposób oceny ryzyka zawodowego dobiera się do konkretnej sytuacji.

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to jeden z obowiązków pracodawcy. Musi on wybrać adekwatną do okoliczności metodę oceny oraz poinformować pracownika lub pracowników o zagrożeniach. Wymagane jest, aby taka informacja miała formę pisemną – dokument po zaakceptowaniu przez pracownika jest dołączany do jego akt osobowych. Warto przypomnieć, że pracodawca nie musi samodzielnie przeprowadzać oceny ryzyka zawodowego – ma prawo skorzystać w tym zakresie z pomocy specjalistów BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image