Koszty operacyjne

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Zyski, profity, przywileje – tak, w oczach większości z Nas, jawi się codzienne życie przedsiębiorców i właścicieli firm. Zgadza się, zyski są wpisane w prowadzenie działalności gospodarczej, jednak zanim zostaną wygenerowane, trzeba ponieść rozmaite koszty. A jak wiemy z autopsji, koszty potrafią przysłonić zyski…

Koszty operacyjne – co to jest?

Koszty operacyjne, tak w dwóch słowach, to koszty bezpośrednio związane z  prowadzoną działalnością gospodarczą. Aby jeszcze bardziej zobrazować Wam, czym są wspomniane koszty, dodamy, że są to wydatki związane z codziennym prowadzeniem firmy. Nie będzie więc zaskoczeniem fakt, że kosztami operacyjnymi są:

– koszty materiałów;

– wartość sprzedanych towarów i materiałów;

– koszty energii (zarówno energii elektrycznej, cieplnej, wody, jak i paliwa);

– wynagrodzenia pracownicze (wypłacane m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia);

– świadczenia na rzecz pracowników (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne czy koszty szkoleń pracowników);

– amortyzacja;

– niektóre podatki (np. podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, opłaty notarialne bądź podatek akcyzowy).

Czy wiedzieliście, że… Koszty operacyjne można podzielić także na koszty stałe i koszty zmienne? Przykładem kosztu stałego jest np. czynsz za lokal. Z kolei przykładem kosztu zmiennego jest lista płac.

Sprawdź również: koszty wydziałowe.

Koszty operacyjne – czym są, jak wpływają na prowadzenie firmy?

Pozostałe koszty operacyjne, w przeciwieństwie do kosztów operacyjnych, nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Są one efektem podejmowania konkretnych działań, dlatego charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością.

Najważniejsze przykłady pozostałych kosztów operacyjnych

– Darowizny.

– Sprzedane składniki majątku trwałego.

Koszty postępowań sądowych.

Nieściągalne, przedawnione lub umorzone wierzytelności.

– Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.

– Zapłacone odszkodowania i kary.

– Kaucje.

– Przepadłe wadia.

– Zdarzenia losowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image