Koszty pośrednie

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

W biznesie istnieje kilka podziałów kosztów, a jednym z nich jest podział na koszty bezpośrednie i pośrednie. Te pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, są kosztami, od których zależy, czy dany podmiot będzie mógł osiągnąć przychód. W celu zobrazowania dodamy, że koszty bezpośrednie można rozumieć jako towary handlowe, materiały do produkcji, maszyny i urządzenia wykorzystywane do produkcji czy wynagrodzenia bezpośrednie pracowników.

Te drugie koszty – czyli pośrednie – są również związane z prowadzeniem działalności, ale nie mają bezpośredniego wpływu na uzyskiwanie przez firmę przychodu. Do przykładów kosztów pośrednich produkcji należą: koszt utrzymania biura, koszt utrzymania administracji, koszty magazynowania, ubezpieczenia, szkolenia, paliwo, opłaty za media, reklama, promocja, wydatki ponoszone na firmowy leasing czy wydatki ponoszone na najem lub dzierżawę.

Zobacz również: koszty operacyjne.

Koszty pośrednie i bezpośrednie – jak je rozliczyć?

Obecnie istnieją dwie metody na rozliczenie kosztów w firmie – metoda kasowa i metoda memoriałowa. Ta pierwsza, czyli kasowa, jest najczęściej wybierana przez właścicieli przedsiębiorstw i mówi nam, że za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego. Przy drugiej metodzie, tj. memoriałowej, koszty bezpośrednie zalicza się do przychodów osiągniętych w danym roku, natomiast koszty pośrednie – do przychodów osiągniętych w trakcie roku z datą ich poniesienia.

Sprawdź także: koszty wydziałowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image