Podatek liniowy

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Jednym z przywilejów przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jest możliwość wyboru sposobu opodatkowania. Zmiana formy opodatkowania możliwa jest raz w roku, a jednym z dostępnych wariantów jest podatek liniowy.

Czym jest podatek liniowy?

Podatek liniowy to metoda obliczania wymiaru podatku, w której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. O podatku tym zazwyczaj mówi się odnośnie do osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych. Oświadczenie o wyborze podatku liniowego jako metody rozliczania się z US składa się najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto przychód z działalności, a jeśli pierwszy przychód zostanie osiągnięty dopiero w grudniu, terminem ostatecznym jest 31 grudnia danego roku. Nie ma przy tym znaczenia, czy przedsiębiorca prowadzi firmę czy dopiero ją zakłada. Warto także pamiętać, że podatek liniowy obejmuje wszystkie formy prowadzenia DG traktowane jako jedno źródło dochodów wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek liniowy – najważniejsze zasady

Koncepcja podatku liniowego, jaka jest formułowana w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych, zakłada, że podatek wynosi 19 proc. od podstawy – przy czym wysokość podstawy nie ma znaczenia. W tym ujęciu podatek nie jest zatem progresywny. Przeważnie taki sposób rozliczania się z fiskusem opłaca się przedsiębiorcom osiągającym wysokie dochody z tytułu działalności gospodarczej, ale medal ma również drugą stronę w postaci np. braku możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem czy korzystania z większości ulg podatkowych. Opłacalność podatku liniowego należy rozpatrywać indywidualnie przez pryzmat m.in. wysokości podatku do zapłaty (już po dokonaniu wszelakich odliczeń) etc. W ciągu roku podatek można opłacać co miesiąc lub co kwartał. Informacje dotyczące sposobu opłacania zaliczek na podatek przekazuje się do US w zeznaniu rocznym.

Podatek liniowy nie dla wszystkich

Podatek liniowy nie jest opcją dostępną dla wszystkich przedsiębiorców. Nie mogą z niej korzystać ci podatnicy, którzy osiągają przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, jakie podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W tym przypadku wybór podatku liniowego wchodzi w rachubę najwcześniej w nowym roku podatkowym, o ile oczywiście nastąpią stosowne zmiany w sposobie wykonywania działalności gospodarczej. Trzeba ponadto nadmienić, że są sytuacje, gdy podatnik mający prawo do wyboru podatku liniowego traci je wskutek rozpoczęcia w trakcie działalności osiągania przychodów ze świadczenia w/w czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Podatek liniowy – księgowanie

Dochody opodatkowane podatkiem liniowym rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów albo pełnych ksiąg rachunkowych (w zależności od wysokości obrotu).

Podatek liniowy – jakie ulgi podatkowe?

Podatnicy rozliczający się z US podatkiem liniowym mają prawo odliczać od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w danym roku kalendarzowym – pod warunkiem, że nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image