Rozwiązanie umowy o pracę w czasie zasiłku rehabilitacyjnego

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane pracownikowi w celu zapewnienia mu środków niezbędnych do życia w przypadku przedłużającej się choroby. W takiej sytuacji często powstaje pytanie: czy z osobą pobierającą taki zasiłek można rozwiązać umowę o pracę?

Zasiłek rehabilitacyjny – dla kogo?

Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje po zakończeniu okresu pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego, o ile osoba taka w dalszym ciągu jest niezdolna pracy, a kontynuacja leczenia lub rehabilitacji dają szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Okres wypłacania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni lub 270 dni w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą. Z kolei zasiłek rehabilitacyjny może być wypłacany tylko przez okres, jaki jest niezbędny do odzyskania zdolności do pracy, ale nie dłuższy niż przez 12 miesięcy. Podstawą do uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego jest stosowna decyzja ZUS w tej sprawie wydawana na wniosek pracownika. W razie niesatysfakcjonującego orzeczenia pracownik ubiegający się o omawiane świadczenie ma prawo złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej.

Umowa o pracę w trakcie zasiłku rehabilitacyjnego – czy można ją rozwiązać?

Z art. 53 § 1 pkt 1 kodeksu pracy jasno wynika, że pracodawca może – na określonych warunkach – rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji długotrwałej nieobecności pracownika z powodu choroby. Duże znaczenie w tym kontekście ma m.in. staż pracy u danego pracodawcy. Po uprawomocnieniu się decyzji ZUS dotyczącej zasiłku rehabilitacyjnego pracodawca może podjąć takie działanie, niemniej nie ma opcji rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie pobierania świadczenia przez pracownika przez pierwsze 3 miesiące. Nie wchodzi to również w rachubę:

– przy innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika – do takiej właśnie nieobecności zalicza się korzystanie ze świadczenia rehabilitacyjnego,

– gdy nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W praktyce oznacza to dokładnie tyle, że pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o pracę osobie, która jest nieobecna w pracy z powodu choroby i która pobiera zasiłek rehabilitacyjny, a nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przy braku winy pracownika.

Warto przypomnieć, że kodeks pracy daje możliwość rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym przy niezdolności do pracy:

– trwającej dłużej niż 3 miesiące, jeśli okres zatrudnienia u danego pracy nie był dłuższy niż 6 miesięcy, lub

– trwającej dłużej niż łączny czas pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – pod warunkiem, że staż pracownika u tego pracodawcy wynosi minimum 6 miesięcy, lub kiedy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Okres ochronny nie podlega skróceniu. Ze świadczenia rehabilitacyjnego można korzystać do 12. miesięcy, więc po upływie 3. miesiąca pobierania tego zasiłku pracownikowi nie przysługuje ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image