Zawieszenie działalności a ZUS

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Na zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy decydują się z różnych powodów: kłopotów finansowych, choroby, urlopu i innych. Przy tej okazji pojawia się ważne pytanie: co ze składkami ZUS w tym czasie? Czy należy je opłacać?

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników. Należy przypomnieć, że w rozumieniu obowiązujących przepisów pracownikiem nie jest osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną – czyli zlecenia lub o dzieło. Powód podjęcia takiej decyzji nie jest dla ZUS istotny – najważniejsze jest dopełnienie wymaganych formalności. Działalność można zawiesić na co najmniej 30 dni na dowolnie długi okres.

Składki ZUS – wyrejestrowanie

Przedsiębiorca zawieszający działalność musi wypełnić wniosek CEIDG-1, co stanowi podstawę przesłania przez urząd miasta stosownego zawiadomienia do ZUS. To ZUS jest odpowiedzialny za procedurę wyrejestrowania i przygotowania dokumentów, jakie są do tego niezbędne, a więc formularzy:

– ZUS ZWPA dla płatnika składek,

– ZUS ZWUA – do wyrejestrowania z ubezpieczeń,

– ZUS ZWUA – do wyrejestrowania z ubezpieczeń osoby współpracującej z przedsiębiorcą,

– ZUS ZCNA – do wyrejestrowania członków rodziny przedsiębiorcy,

– ZUS ZCNA – do wyrejestrowania członków rodziny osoby współpracującej z przedsiębiorcą.

Wyrejestrowanie przedsiębiorcy ze składek oznacza, że przez okres zawieszenia działalności nie musi on ich opłacać. Nie podlega on ubezpieczeniu od dnia zawieszenia działalności do dnia poprzedzającego dzień jej wznowienia.

Działalność zawieszona w trakcie miesiąca – co ze składkami ZUS?

Sytuacja, gdy przedsiębiorca zawiesza działalność w ciągu miesiąca, nie należy do rzadkości. W takim przypadku składki odprowadzane są jedynie od tego okresu, kiedy działalność była prowadzona. Trzeba tu również pamiętać o tym, aby złożyć w ZUS deklaracje przedstawiające proporcjonalnie składki rozliczone na ubezpieczenia społeczne. w celu dokonania niezbędnych wyliczeń należy:

– podzielić obowiązującą kwotę minimalnej podstawy wymiaru składek ZUS przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, w którym działalność jest zawieszana,

– pomnożyć powyższy wynik przez liczbę dni, w czasie których przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym w danym miesiącu (z sobotami i niedzielami).

Ubezpieczenia dobrowolne a zawieszenie działalności

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy przysługuje prawo do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, co oczywiście pociąga za sobą obowiązek opłacania tych składek. Warunek jest jednak taki, że przedsiębiorca nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń. Dobrowolne ubezpieczenie w trakcie zawieszenia działalności nie dotyczy składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe – nie ma wtedy opcji ich opłacania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image