Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Sytuacje, kiedy umowa o pracę ulega rozwiązaniu w czasie choroby pracownika, nie należą do rzadkości. Zdarza się również, że pracownik zachoruje po ustaniu zatrudnienia. W takich okolicznościach często pada ważne pytanie: czy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy?

Zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego to jeden z obowiązków pracodawcy – ma on na to 7 dni od nawiązania stosunku pracy. Tym samym pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego za czas niezdolności do pracy spowodowanego chorobą, które przez pierwsze 33 dni choroby w danych roku kalendarzowym wypłacane jest ze środków własnych pracodawcy (lub przez 14 dni – odnosi się to do osób po 50. roku życia).

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego – kiedy przysługuje?

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego przysługuje pod pewnymi warunkami. Po pierwsze – na zaświadczeniu lekarskim musi figurować kod literowy „E”. Ponadto wymagane jest, aby niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwała bez przerwy przez co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:

– 14. dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,

– 3. miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, bądź innej choroby z objawami ujawniającymi się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – kto wypłaca?

Jeżeli stosunek pracy uległ rozwiązaniu w trakcie choroby pracownika, podmiotem zobligowanym do wypłaty zasiłku chorobowego aż do ustania stosunku pracy jest pracodawca. Później świadczenie jest wypłacane przez ZUS, niemniej obowiązkiem pracodawcy jest przesłanie do ZUS-u dokumentacji rejestrującej stan zdrowia pracownika. Jeśli formalnościom tym nie stanie się zadość w terminie, wypłata wynagrodzenia chorobowego zostaje zawieszona. Pracownik, który po upływie tego czasu otrzymał kolejne zwolnienie lekarskie, musi sam wysyłać je bezpośrednio do ZUS-u.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – kiedy nie jest wypłacany?

Należy brać poprawkę na sytuacje, kiedy zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje. Dotyczy to osób, które:

– mają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

– mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

– nie nabyły prawa do zasiłku w trakcie trwania ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu wyczekiwania wynoszącego w przypadku pracowników 30 dni,

– nie mają ubezpieczenia, gdyż ustało ono po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania wynagrodzenia chorobowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image