Potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługuje osobom ubezpieczonym w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Prawo do wspomnianego świadczenia przysługuje też z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Kwoty wolne od potraceń w 2021 r.

Z dniem 1 marca 2021 r. o kwoty wolne od potrąceń realizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego – czyli z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego, a także ze świadczenia rehabilitacyjnego – zostały podwyższone. W przypadku sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi kwota wolna od potrąceń wynosi 555,19 zł. Z kolei przy sumach egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi kwota wolna od zajęć wynosi obecnie 916,07 zł.

Czy z zasiłku chorobowego można potrącić zajęcie komornicze?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłki, które są wypłacane osobom objętym ubezpieczeniowym chorobowym, podlegają zajęciu komorniczemu na zasadach właściwych dla emerytur i rent. Oznacza to, że z zasiłku chorobowego można potrącić zajęcie komornicze. Jest ono dokonane przez komornika z momentem doręczenia dłużnikowi wezwania dotyczącego zajętej wierzytelności z powodu następujących należności:

– sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

– sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

– zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi przez pracodawcę,

– kar pieniężnych, jakie przewiduje się m.in. za opuszczenie przez pracownika pracy bez usprawiedliwienia, pojawienie się w pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy itp.

Potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego – na jakich zasadach?

Regulacje odnoszące się do potrącenia komorniczego z zasiłku chorobowego są sformułowane inaczej niż ma to miejsce w przypadku potrąceń z wynagrodzenia. Nie stosuje się tu zatem zapisów art. 87-88 Kodeksu pracy. Pod uwagę bierze się natomiast  art. 90. Kodeksu pracy mówiący o tym, że w sprawach, nieunormowanych w  art. 87-88 znajdują zastosowanie przepisy: Kodeksu postępowania cywilnego oraz O egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego – ile można potrącić?

Z uwagi na to, że w odniesieniu do potrąceń komorniczych z zasiłku chorobowego stosuje się zasady właściwe dla emerytur i rent, bierze się tu pod uwagę ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Określa ona granice, w których może być dokonane potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego:

– w przypadku świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 60 proc.,

– w przypadku należności związanych z pobytem w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – do wysokości 50 proc.,

– w przypadku innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 proc.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *