Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Do rzadkości nie należą sytuacje, gdy służbowy samochód udostępniony pracownikowi przez pracodawcę jest wykorzystywany do celów prywatnych. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów jest to kwalifikowane do świadczeń nieodpłatnych.

Służbowy samochód do celów prywatnych a przychód pracownika

Najczęściej pracownik nie płaci pracodawcy za wykorzystywanie służbowego auta do celów prywatnych. W takiej sytuacji po jego stronie powstaje przychód ze stosunku pracy. Przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a jego wysokość nie jest uzależniona od liczby kilometrów, jaki pracownik przejechał w danym miesiącu. W praktyce oznacza to dokładnie tyle, że limit przychodu pozostaje niezmienny bez względu na liczbę kilometrów przejechanych w prywatnych celach. Duże znaczenie ma natomiast pojemność silnika, ponieważ w zależności od tego parametru ustalana jest wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu użytkowania służbowego pojazdu na prywatne potrzeby.

Służbowy samochód do celów prywatnych a ZUS

Przychód ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – tak jest również w omawianym przypadku. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek ZUS ma na uwadze wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia z racji wykorzystywania auta służbowego do celów prywatnych. Tak wynika z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość przychodu uzyskanego przez pracownika z powyższego tytułu jest doliczana przez pracodawcę do pozostałego przychodu, jaki pracownik osiągnął w danym miesiącu. Składki ZUS są naliczane od tej właśnie kwoty zarówno w części finansowanej przez pracownika, jak i przez pracodawcę.

Służbowy samochód do celów prywatnych – pracownik ponosi częściową odpłatność

Jeżeli na mocy umowy z pracodawcą pracownik jest zobligowany do ponoszenia części kosztów związanych z użytkowaniem służbowego auta do celów prywatnych, wówczas osiągnięty przez niego przychód obliczany jest jako różnica pomiędzy wartością świadczenia określoną na podstawie powyższych kwot, a faktycznie poniesionym przez pracownika kosztem.

Służbowy samochód do celów prywatnych – zużycie paliwa

W przypadku wykorzystywania służbowego auta do celów prywatnych koszty paliwa zużytego na osobiste potrzeby nie są zaliczane do limitów określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskutek zużycia służbowego paliwa po stronie pracownika powstaje przychód opodatkowany ze stosunku pracy – jego wartość ustala się na podstawie ceny, za jaką zostało zakupione paliwo.

Służbowy samochód do celów prywatnych – kwoty ryczałtu w 2021 r.

W porównaniu z 2020 r. ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych pozostał niezmienny i wynosi:

– 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,

– 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Kwotę ryczałtu za używanie przez pracownika służbowego samochodu do celów prywatnych dolicza się do jego przychodu, gdy nie ponosi on kosztów z powyższego tytułu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *