Co to jest faktura i co musi zawierać?

Prowadzenie działalności gospodarczej nieodmiennie wiąże się z koniecznością wystawiania faktur. Odbywa się to według ściśle określonych w przepisach zasad. Aby faktura była ważna, musi zawierać szereg istotnych danych.

Faktura – definicja

Faktura jest w Polsce podstawowym dokumentem sprzedaży. Jej celem jest potwierdzenie transakcji handlowej. Wystawienie faktury oraz przekazanie jej nabywcy przez sprzedawcę – czyli wprowadzenie do obiegu prawnego – powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Faktury są obecnie wystawiane zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i elektronicznej – w dwóch egzemplarzach (oznaczenia „oryginał” i „kopia” nie są aktualnie wymagane).

Faktura – jakie dane?

O tym, co musi się znaleźć na fakturze, stanowi ustawa o VAT. Obowiązkowymi elementami tego dokumentu są:

– data wystawienia,

– numer nadany w ramach jednej lub więcej serii,

– dane sprzedawcy i nabywcy: imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy,

– NIP sprzedawcy,

– numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku/podatku od wartości dodanej,

– data dokonania/zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty – pod warunkiem, że ta data jest określona i nie pokrywa się z datą wystawienia faktury,

– rodzaj towaru/usługi,

– miarę i ilość towarów lub zakres usług,

– cenę jednostkową netto towaru/usługi,

– kwoty upustów/obniżek cen, jeśli nie uwzględniono ich w cenie jednostkowej netto,

– wartość sprzedaży netto,

– stawka podatku,

– suma wartości sprzedaży netto (trzeba wyszczególnić sprzedaż: objętą poszczególnymi stawkami podatku i zwolnioną od podatku),

– kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto (tu także wymagany jest podział na poszczególne stawki podatku),

– kwota należności ogółem (wyrażona słownie i cyframi).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *