Nota korygująca – kto wystawia?

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Nota korygująca jest dokumentem pozwalającym na poprawienie danych umieszczonych na fakturze otrzymanej od kontrahenta. Od faktury korygującej różni się m.in. tym, że umożliwia skorygowanie błędów formalnych niemających wpływu na prawo przedsiębiorcy do odliczenia podatku VAT.

Nabywca czy sprzedawca – kto wystawia notę korygującą?

Nota korygująca to dokument, który nie podlega księgowaniu. Ma ona na celu wyłącznie formalną korektę wcześniej wystawionej faktury. Przy tej okazji często pojawia się pytanie o to, kto jest uprawniony do jej wystawienia. Może to uczynić tylko nabywca towaru bądź usługi – następnie przekazuje ją sprzedawcy odpowiedzialnemu za wystawienie pierwotnej faktury. Sprzedawcy nie przysługuje prawo do wystawienia noty korygującej.

Nota korygująca – co zawiera?

Elementy, które musi zawierać nota korygująca, określone są w Ustawie o podatku od towarów i usług. Zaliczają się do nich:

– oznaczenie „nota korygująca”,

– numer i data wystawienia dokumentu,

– oznaczenia wystawcy noty i wystawcy faktury (lub faktury korygującej), a także ich adresy i numery NIP,

– dane zawarte w poprawianej fakturze (data wystawienia, numer faktury, strony transakcji, nazwy oraz ilości towarów lub usług, których dotyczy wystawiana faktura).

Ponadto w nocie korygującej trzeba wskazać treści korygowanej informacji i podać prawidłowej treści.

Kiedy nie wystawiać noty korygującej?

Nota korygująca nie jest właściwym dokumentem, jeżeli uchybienia na fakturze lub fakturze korygującej odnoszą się do:

– jednostki miary i ilości dostarczonych towarów lub wykonanych usług,

– upustu lub obniżki po wystawieniu faktury,

– zwrotu towaru lub zapłaty (nawet częściowo),

– błędów rachunkowych.

W powyższych przypadkach wystawia się fakturę korygującą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image