Opieka nad dzieckiem – zasady przyznawania urlopu

Możliwość skorzystania z prawa do opieki nad dzieckiem to jeden z pracowniczych przywilejów określonych w Kodeksie pracy. Jakie warunki trzeba spełnić i o czym należy przy tej okazji pamiętać?

Opieka nad dzieckiem – na jak długo?

Opiekę nad dzieckiem można sprawować w wymiarze 16 godzin lub 2 dni. Zwolnienie 2-dniowe jest do wykorzystania w całości lub rozdzielnie. W zakresie ilości dokonywanych zwolnień nie ma limitów. W praktyce oznacza to dokładnie tyle, że pracownik może wykorzystać np. jedną godzinę opieki, jeżeli zachodzi takowa potrzeba. Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem może nastąpić bezpośrednio po innej nieobecności rodzica w pracy.

Opieka nad dzieckiem – dla kogo?

Prawo do opieki nad dzieckiem przysługuje jedynie tym pracownikom, których dziecko nie ukończyło 14. roku życia. Nie przy tym znaczenia, czy ktoś pracuje pełen etat, czy w niepełnym wymiarze etatu oraz jaki ma staż pracy, jednakże osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wolne na opiekę nad dzieckiem przydzielane jest wyłącznie w wymiarze godzinowym (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy).  Z omawianego prawa mogą korzystać nie tylko rodzice będący małżeństwem, ale też pozostający w separacji, żyjący w związku partnerskimi czy po rozwodzie. 2-dniowy wymiar opieki nad dzieckiem odnosi się osobno do każdego związku, z którego pochodzą dzieci.  Bardzo ważne jest to, że opcja udzielenia wolnego na opiekę nad dzieckiem dotyczy dziecka zdrowego – w razie choroby dziecka w wieku poniżej 14. lat rodzicowi należy się zasiłek opiekuńczy, o ile otrzymał on zwolnienie lekarskie na opiekę nad chorym dzieckiem. Uwaga: za czas opieki nad dzieckiem pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Za niewykorzystane w danym roku dni na opiekę nad dzieckiem pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent.

Opieka nad dzieckiem – wniosek

Podstawą uzyskania dni wolnych na opiekę nad dzieckiem jest złożenie pracodawcy stosownego wniosku. Trzeba brać poprawkę na to, że wniosek może zostać odrzucony przez pracodawcę, jeżeli zachodzą ku temu ważne i obiektywne przesłanki. Niezwykle istotne jest to, aby w pierwszym wniosku pracownik wskazał, czy zamierza korzystać z opieki nad dzieckiem w godzinach, czy w dniach. O przyznanie wolnego w godzinach nie będzie można wnioskować, jeśli w pierwszym wniosku pracownik wskazał, że chce skorzystać z 1 dnia zwolnienia.

Utrata prawa do opieki nad dzieckiem

Prawo do wolnego na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 14. roku życia pracownik traci w dwóch sytuacjach, a mianowicie gdy:

– został pozbawiony władzy rodzicielskiej,

– dziecko skończyło 14 lat.

Ilość dni wolnych na opiekę nad dzieckiem nie jest zależna od liczby dzieci – nie zwiększa się zatem, jeżeli pracownik wychowuje więcej niż jedno dziecko. Pracownik zatrudniony w różnych miejscach ma odrębne prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, jeżeli więc jest zatrudniony np. w dwóch zakładach pracy, przysługują mu 4 dni wolne na opiekę nad dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *