Anulowanie paragonu – co powinien zawierać protokół anulowania?

Błędy przy wystawianiu dokumentów sprzedażowych nie należą do rzadkości. Nie muszą jednak wiązać się z karami finansowymi, ponieważ obowiązujące przepisy uwzględniają specjalne procedury mające na celu anulowanie niepoprawnie wystawionych paragonów.

Ewidencja sprzedaży a anulowanie paragonu

Jak stanowi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących podmioty podlegające podatkowi od towarów i usług muszą prowadzić ewidencję sprzedaży, do czego służą kasy rejestrujące. Wydanie paragonu bez jego żądania powinno nastąpić najpóźniej w momencie otrzymania zapłaty od kupującego. Od tej zasady są jednak wyjątki – zwolnienie z obowiązku ewidencji dotyczy m.in. rolników ryczałtowych, osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, u których wartość dostaw towarów lub usług przekracza 80 proc. całkowitego obrotu. Trzeba przy tym spełnić warunek limitu obrotów nieprzekraczających 20 tys. zł. Często pojawia się tu kwestia odnosząca się do źle wystawionego paragonu. W takiej sytuacji sprzedawca może paragon anulować i nanieść korektę, przy czym kupującemu wydaje obie wersje dokumentu sprzedaży – czyli anulowaną i poprawioną. Jeśli w rachubę wchodzi opcja zapoznania się przez kupującego z danymi dotyczącymi transakcji za pośrednictwem urządzenia służącego do automatycznej sprzedaży, wówczas powyższe informacje nie muszą mieć formy papierowej.

Protokół anulowania paragonu – jak go sporządzić?

Przy wystawianiu paragonu zdarzają się różne błędy,  np. wpisanie nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług lub wartości czy liczby zakupionych przez klienta towarów itp. Korekty paragonu dokonuje się zwykle z powodu pomyłki sprzedawcy lub anulowania dokumentu wskutek zwrotu lub reklamacji. W celu poprawienia błędu należy w pierwszej kolejności wydać nabywcy poprawny paragon, a następnie udokumentować zmiany w ewidencji oczywistych pomyłek. W protokole anulowania muszą się znaleźć takie dane jak:

– numer porządkowy pomyłki,

– data wystawienia błędnego paragonu,

– numer błędnego paragonu,

– wartość brutto błędnie wprowadzonej sprzedaży,

– wysokość podatku,

– opis błędu.

Do protokołu należy dołączyć oryginał korygowanego paragonu. W przypadku, gdy dojdzie do pomyłki w stawce VAT, stosowne zmiany trzeba wprowadzić do księgi przychodów i rozchodów z uwzględnieniem całego przychodu z okresowego raportu, wartości niepoprawnego paragonu oraz numeru pomyłki z ewidencji. Należy też nadmienić o przeprowadzeniu korekty sprzedaży. Jeśli błąd w stawce VAT poskutkował np. zaniżeniem podatku, konieczne jest uregulowanie płatności i uwzględnienie korekty w deklaracji podatkowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *