Jak księgować działania marketingowe?

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Czynności marketingowe to stały element działalności każdej firmy. Wiążą się one z wydatkami, w związku z czym pojawia się kwestia odpowiedniego ich księgowania. O czym należy pamiętać i na co zwracać uwagę?

Promocja, reklama i reprezentacja – jakie są różnice?

Wydatki na marketing różnią się pod wieloma względami – ich określenie jest istotne w kontekście kosztów podatkowych. W polskim prawie podatkowym nie ma definicji promocji, reklamy i reprezentacji. Stosownych wyjaśnień szukać trzeba w orzeczeniach wydanych przez sądy administracyjne, mając na uwadze to, że kwalifikacja danego działania do promocji, reklamy czy reprezentacji zależy od paru przesłanek. Promocja obejmuje działania, których celem jest rozpowszechnienie usług i towarów oferowanych przez firmę. Są to m.in. dostarczanie informacji na temat usług i towarów czy zachęcanie do zakupu. Reklama ma charakter bardziej ogólny i powszechny, a jej zadaniem jest zdobycie uwagi potencjalnych klientów. Z kolei reprezentacja odnosi się do wydatków, jakie firma ponosi, aby budować swój wizerunek na zewnątrz i kreować pozytywne relacje z kontrahentami. Jak więc widać, granice pomiędzy promocją, reklamą a reprezentacją są płynne, dlatego przy kwalifikacji kosztów do którejś z tych kategorii trzeba zachować szczególną ostrożność.

Działania marketingowe a koszty podatkowe

Wydatki, jakie firma ponosi na działania marketingowe, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Wyjątek stanowią tu wydatki na reprezentację ze szczególnym naciskiem na wydatki związane z usługami gastronomicznymi oraz zakupem produktów żywnościowych i napojów (również alkoholowych). W tym przypadku kosztem podatkowym jest VAT, który nie podlega odliczeniu. Eksperci z serwisu https://sofista.com.pl/ specjalizującego się w świadczeniu usług marketingowych przypominają, że kosztem podatkowym jest też podatek należny w sytuacji przekazania lub zużycia towarów bądź świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, a także od nieodpłatnie przekazanych towarów, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów (usług) od przekazującego w określonej ilości lub wartości.

Działania marketingowe a VAT

VAT podlega nieodpłatne przekazanie towarów na cele promocji, reprezentacji i reklamy, o ile oczywiście przedsiębiorca miał prawo obniżyć należny VAT (w całości lub częściowo) o VAT naliczony z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów. Wyjątkiem od tej reguły jest przekazanie prezentów o małej wartości i próbek na cele związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. VAT nie podlegają również usługi noclegowe i gastronomiczne nabywane przez przedsiębiorcę.

Działania marketingowe w księgach rachunkowych

Oto, w jaki sposób można ująć w księgach rachunkowych wydatki na marketing:

  1. Faktury dokumentujące nabycie usług obcych i materiałów na cele związane z marketingiem, np. na zakup tu https://sofista.com.pl/copywriting/ usług copywriterskich bądź innych usług z zakresu SEO (w artykule https://sofista.com.pl/link-building/ opisany jest jeden z rodzajów tego typu działań):

– Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,

– Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne” (VAT),

– Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”.

  1. Wliczenie wydatków na cele marketingowe bezpośrednio w ciężar kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego lub ich aktywowanie:

– Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” lub konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,

– Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

  1. Zaliczenie w ciężar kosztów podatku VAT od nabytych dla celów reprezentacji usług noclegowych i gastronomicznych:

– Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” lub konto zespołu 5 „Koszty sprzedaży”,

– Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.

  1. Nieodpłatne przekazanie składników aktywów obrotowych na potrzeby realizacji działań marketingowych:

– Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” lub odpowiednie konto zespołu 5,

– Ma konto 31 „Materiały” lub: 74-1 „Wartość sprzedanych materiałów” lub 33 „Towary” lub 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 60 „Produkty gotowe i półfabrykaty” lub 70-1 „Koszty sprzedanych produktów”.

  1. Zarachowanie w ciężar kosztów VAT należnego od nieodpłatnie przekazanych składników majątku na cele marketingu:

– Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” lub odpowiednie konto zespołu 5,

– Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image