Przekształcenie osoby fizycznej w spółkę z o.o.

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Jednoosobowa działalność to bardzo popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej – wielu przedsiębiorców wybiera ją na start. Decydują o tym głównie względy formalne i finansowe, a także duża elastyczność i możliwość szybkiego wycofania się w razie niepowodzenia.

Jednoosobowa działalność gospodarcza ma sporo plusów, ale w miarę rozwijania biznesu warto również zainteresować się innymi formami prawnymi prowadzenia firmy. Doskonałym przykładem jest tu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na którą wybór pada z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze: umożliwia to wzrost firmy. Po drugie: zakończenie okresu preferencyjnego ZUS-u skłania przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań korzystniejszych z ekonomicznego punktu widzenia. Możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. wynika z Kodeksu spółek handlowych. Wiąże się z tym jednak sporo formalności.

Plan przekształcenia

Pierwszym krokiem do przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. jest przygotowanie planu, który musi mieć formę aktu notarialnego. Kluczowe znaczenie w tym kontekście ma ustalenie wartości bilansowej majątku jednoosobowej działalności na określony dzień w miesiącu, który poprzedza sporządzenie planu. Wybierając się do notariusza z planem przekształcenia, nie wolno zapomnieć o dołączeniu do niego takich dokumentów jak:

– projekt oświadczenia o przekształceniu,

– projekt aktu założycielskiego spółki przekształconej,

– wycena składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego,

– sprawozdanie finansowe, które sporządzono dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu.

Samo sporządzenie planu przekształcenia w formie aktu notarialnego to jednak za mało. Plan musi zostać zbadany pod kątem poprawności i rzetelności przez biegłego rewidenta, którego wyznacza sąd rejonowy na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. Do podania należy dołączyć plan przekształcenia wraz z wymienionymi powyżej załącznikami.   Rewident wystawia w tej sprawie opinię, którą przekazuje przedsiębiorcy i sądowi rejestrowemu.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. – kolejne kroki

Po załatwieniu spraw związanych z planem przekształcenia konieczne jest podjęcie kolejnych kroków mających na celu doprowadzić cały proces do końca:

– złożenie oświadczenia (musi mieć formę aktu notarialnego) o przekształceniu przedsiębiorcy zawierającego informacje dotyczące m.in. rodzaju nowej spółki, wysokości kapitału zakładowego oraz poszczególnych członków zarządu nowej spółki (imiona i nazwiska),

– powołanie członków organów spółki przekształconej;

– zawarcie umowy spółki – w tym przypadku również wymagana jest forma aktu notarialnego,

– zarejestrowanie spółki w KRS i wykreślenie przekształcanego przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ponadto jeśli przedsiębiorca zamierza być czynnym płatnikiem VAT, musi złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o rejestrację do VAT. Na koniec należy powiadomić wszystkich kontrahentów spółki o zmianach, podając im zaktualizowane dane.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. – jaki to koszt?

Decydując się na przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o., przedsiębiorca musi liczyć się z poniesieniem wydatków. Zamykają się one w kwocie minimum ok. 5 tys. zł, a składają się na nie koszty:

– ustalenie wartości bilansowej majątku JDG – ok. 1000 zł,

– plan przekształcenia – ok. 1700 zł (ok. 200 zł tytułem opłaty notarialnej plus ok. 1500 zł dla biegłego rewidenta),

– oświadczenie poświadczone notarialnie – ok. 200 zł,

– sporządzenie umowy spółki i podatek PCC – ok. 925 zł (ok. 500 zł za spisanie umowy spółki, 400 zł za notarialne poświadczenie umowy spółki plus 25 zł tytułem podatku PPC przy założeniu, że kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł),

– wniosek o rejestrację w KRS – 600 zł (500 zł za złożenie wniosku plus 100 zł za obowiązkową publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym),

– rejestracja do VAT – 170 zł.

Do tego należy doliczyć koszt obsługi prawnej, która przy sprawach związanych z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. może okazać się niezbędna.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image