Kontrakt menedżerski – opodatkowanie

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Kontrakt menedżerski to bardzo popularna forma zatrudniania kadry zarządzającej w firmach. Przy okazji omawiania związanych z nim zagadnień pojawia się ważna kwestia opodatkowania tego typu umowy.

Czym jest kontrakt menedżerski?

Kontrakt menedżerski określany mianem umowy o zarządzanie jest nienazwaną umową cywilnoprawną, która ma na celu powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwem osobie fizycznej bądź innemu podmiotowi gospodarczemu. Kontrakt menedżerski nie został wyodrębniony i nazwany ani w kodeksie pracy, ani w kodeksie cywilnoprawnym. W kontekście podatkowym kluczowe znaczenie ma treść umowy – w zależności od niej omawianą formę zatrudnienia można traktować jako umowę o pracę albo umowę zlecenia.

Opodatkowanie kontraktu menedżerskiego

Przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego są zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i opodatkowane podatkiem dochodowym, ale warunek jest taki, że w umowie muszą znaleźć się zapisy dotyczące:

– warunków wykonania czynności będących przedmiotem umowy,

– wynagrodzenia,

– odpowiedzialności wobec osób trzecich, jaką ponosi strona, która zleca wykonywanie czynności menedżerowi.

Ponieważ w prezentowanym przypadku to pracodawca jest płatnikiem, sprawa odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy wygląda tak samo, jak np. przy umowach o pracę. Stosowna zaliczka jest zatem co miesiąc potrącana z wynagrodzenia. Deklaracja PIT-11 informująca o dochodach osiągniętych przez menedżera oraz zaliczkach wpłaconych od jego honorarium musi zostać złożona przez płatnika w urzędzie skarbowym do końca lutego następującego po końcu roku podatkowego. Deklaracja PIT-11 należy tez w tym samym terminie przekazać menedżerowi.

Kontrakt menedżerski a koszty prowadzonej działalności

Wydatki poniesione w ramach kontraktu menedżerskiego da się rozliczyć w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej, ale z uwzględnieniem poniższych limitów:

–  111,25 zł – maksymalnie tyle można odliczyć od podstawy opodatkowania w skali miesiąca (nie ma znaczenia to, czy ktoś dojeżdża do pracy z innej miejscowości),

– 1335 zł – są to maksymalne koszty kontraktu menedżerskiego podlegające odliczeniu w skali roku (podana kwota wzrasta do 2002,05 zł, gdy w rachubę wchodzą kontrakty menedżerskie wykonywane dla więcej niż jednego podmiotu).

Warto w tym miejscu nadmienić, że nie ma konieczności opłacania podatku VAT, jeżeli usługi świadczone na podstawie kontraktu są wykonywane na podstawie umowy zawierającej wszystkie elementy, które zostały wymienione w art. 15 ust. 3 pkt. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Kontrakt menedżerski a ZUS

Co się tyczy tytułów do ubezpieczeń ZUS, w przypadku kontaktów menedżerskich sprawa przedstawia się następująco:

– przychody podlegają ubezpieczeniom ZUS, jeśli menedżer osiąga je tylko z tytułu kontraktu – obowiązek odprowadzania składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych spoczywa na pracodawcy,

– przy przychodach osiąganych z kontraktu i prowadzonej działalności liczy się tytuł do ubezpieczenia, który powstał najwcześniej – menedżer może jednak zgłosić się do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego z innych tytułów, o ile jego wynagrodzenie z tytułu kontraktu jest wyższe niż najniższa w danej sytuacji podstawa wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej.

W odniesieniu do składki zdrowotnej należy pamiętać o tym, że istnieje obowiązek opłacania jej z każdego tytułu.

 

3 myśli na temat “Kontrakt menedżerski – opodatkowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image