Działalność gospodarcza na emeryturze

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Dla wielu osób osiągniecie wieku emerytalnego wcale nie oznacza końca aktywności zawodowej. Będąc na emeryturze, można z powodzeniem prowadzić działalność gospodarczą. Jak to wygląda w praktyce?

Działalność gospodarcza na emeryturze – rejestracja

Rozpoczęcie działalności gospodarczej na emeryturze niczym nie różni się od standardowych procedur. Oznacza to konieczność złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osobiście w urzędzie gminy lub przez internet przy użyciu profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego. Istnieje również opcja wypełnienia wniosku online bez profilu zaufanego czy podpisu elektronicznego – z jego numerem trzeba jednak osobiście wybrać się do urzędu i tam dokończyć rejestrację firmy.

Działalność gospodarcza na emeryturze – co ze składkami ZUS?

Jedną z najważniejszych kwestii pojawiających przy omawianiu zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na emeryturze są składki ZUS. Dobra wiadomość dla emerytów jest taka, że nie muszą oni opłacać składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego mogą natomiast przystąpić dobrowolnie. Warto także przypomnieć, że w omawianym przypadku przepisy wykluczają opłacanie składki chorobowej oraz Funduszu Pracy. Jedną obowiązkową składką jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. od dowolnej podstawy, lecz nie niższej niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Emeryt ma prawo do zwolnienia z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności, jeżeli:

– emerytura, jaką otrzymuje, nie jest miesięcznie wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia,

– jego przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają w ciągu miesiąca 50 proc. kwoty najniższej emerytury,

– rozlicza się z urzędem skarbowym w formie karty podatkowej.

Działalność gospodarcza na emeryturze – czy są limity dochodów?

W odniesieniu do dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na emeryturze co do zasady nie obowiązują żadne limity wpływające na zmniejszenie świadczenia emerytalnego. Wyjątek dotyczy osób, które korzystają z tzw. wcześniejszej emerytury. Jeśli ich dochody z tytułu działalności przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia, wówczas świadczenie emerytalne jest zmniejszone. Z kolei gdy dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia, wypłata emerytury zostaje zawieszona.

Działalność gospodarcza na emeryturze – rozliczenie z fiskusem

Emeryci prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się tak samo, jak pozostałe osoby fizyczne mające zarejestrowaną działalność. co roku składają zatem zeznanie PIT-36, na którym uwzględniają również dochody z tytułu emerytury. Uwaga: przy rozliczaniu się z fiskusem podatkiem liniowy wymagany jest formularz PIT-36L.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image