Informacja o warunkach zatrudnienia

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Nawiązanie stosunku pracy nakłada na pracodawcę wiele obowiązków. Jednym z nich jest wręczenie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia. Z czego powinna się ona składać i co warto wiedzieć na jej temat?

Informacja o warunkach zatrudnienia – co to takiego?

Informacja o warunkach zatrudnienia jest dokumentem, na którego wręczenie pracownikowi pracodawca ma maksymalnie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie dwóch egzemplarzy opatrzonych podpisem pracodawcy oraz pracownika – po jednym dla każdej ze stron. Informację o warunkach zatrudnienia należy dołączyć do osobowych akt pracownika – wpina się ją w część B akt.

Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia

W trakcie trwania stosunku pracy warunki zatrudnienia mogą ulec zmianie. W takiej sytuacji konieczne jest zaktualizowanie informacji o warunkach zatrudnienia. Na wydanie nowej informacji pracownikowi pracodawca ma 30 dni od dnia zmiany. Jeżeli jednak przed upływem tego terminu umowa o pracę zostałaby rozwiązana, wówczas pracownik powinien otrzymać omawiany dokument najpóźniej w dniu ustania zatrudnienia.

Informacja o warunkach zatrudnienia – jaki wariant?

Informacja o warunkach zatrudnienia występuje w dwóch wersjach:

– rozszerzonej – w przypadku, gdy u pracodawcy nie obowiązuje regulamin pracy oraz gdy pracownik jest zatrudniony w formie telepracy,

– skróconej – gdy u pracodawcy obowiązuje regulamin pracy.

W dokumencie zawsze zamieszcza się informacje przeznaczone dla konkretnej osoby, co oznacza dokładnie tyle, że wyróżnia się on zindywidualizowanym charakterem.

Informacja o warunkach zatrudnienia – co musi się w niej znaleźć?

O tym, co dokładnie składa się na zawartość dokumentu, stanowi Kodeks pracy. Muszą znaleźć się w nim informacje dotyczące:

– dobowej i tygodniowej normy czasu pracy,

– częstotliwości, miejsca, terminu i czasu wypłat wynagrodzenia za pracę,

– wymiaru urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje danemu pracownikowi,

– długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

– układu zbiorowego pracy – o ile takowy obowiązuje u pracodawcy,

– pory nocnej,

– sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image