Co to jest karta wynagrodzeń pracowników?

Oceń ten wpis!
[Total: 2 Average: 3.5]

Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę nakłada na pracodawcę szereg obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie karty wynagrodzeń pracownika. Czym ona jest i jakie informacje powinna uwzględniać?

Karta wynagrodzeń – co to takiego?

Karta wynagrodzeń określana jest mianem karty przychodów. To nic innego, jak zestawienie wynagrodzeń, składek i podatku dochodowego z całego roku, przy czym uwzględniony jest tu podział na miesiące. Kartę wynagrodzeń sporządza się indywidualnie dla każdego pracownika raz w miesiącu – powstaje ona na podstawie listy płac. Odnosi się to zarówno do pracowników zatrudnionych na pełen etat, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca zobligowany jest do prowadzenia karty wynagrodzeń od dnia zatrudnienia pracownika.

Karta wynagrodzeń – co powinna zawierać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami karta wynagrodzeń powinna zawierać następujące informacje:

– imię, nazwisko pracownika,

– numer NIP albo PESEL pracownika,

– data wypłaty,

– data przekazania zaliczki na rachunek urzędu skarbowego,

– suma osiągniętych przez pracownika w danym miesiącu przychodów brutto,

– dochód (narastająco od początku roku),

– składniki na ubezpieczenie i wynagrodzenia.

Karta wynagrodzeń – o czym pamiętać?

Kartę wynagrodzeń pracodawca musi wypełnić najpóźniej w terminie, jaki jest przewidziany dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy. Kwoty zaliczek pobranych na podatek są w praktyce wpłacane przez zakłady pracy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image