Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Wszystkim pracownikom niezdolnym do pracy z powodu choroby przysługuje tzw. wynagrodzenie chorobowe. Standardowo należy się ono przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym. Wyjątek stanowią pracownicy, którzy ukończyli 50. rok życia – im przysługuje one przez pierwsze 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Wynagrodzenie chorobowe z okresem wyczekiwania

To, ile wynosi okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe, zależy od charakteru ubezpieczenia. Może być ono:

– obowiązkowe – w tym przypadku prawo do zasiłku pracownik nabywa po upływie 30. dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,

– dobrowolne – osoby ubezpieczające się dobrowolnie prawo do zasiłku nabywają po upływie 90. dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Przy tej okazji należy pamiętać o tym, że do okresu wyczekiwania zaliczają się:

– poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego – pod warunkiem, że przerwa w ubezpieczeniu nie jest dłuższa niż 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym bądź odbywaniem czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy,

– okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, który przysługiwał w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego,

– okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wynagrodzenie chorobowe bez okresu wyczekiwania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektórym grupom ubezpieczonych wynagrodzenie chorobowe przysługuje bez okresu wyczekiwania. Dotyczy to:

– absolwentów szkół, w tym szkół wyższych, zgłoszonych do ubezpieczenia w ciągu 90. dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

– osób ubezpieczonych, których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

– osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu z co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

– posłów i senatorów, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90. dni od ukończenia kadencji,

– funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy podjęli pracę w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image