Środki trwałe – definicja i podział

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Prowadzenie działalności gospodarczej – bez względu na jej rodzaj i zasięg – wymaga posiadania pewnych składników majątku, np. samochodów czy komputerów. Są one potrzebne każdemu przedsiębiorcy, jednak czy wszystkie mogą zostać zaliczone do środków trwałych?

Czym są środki trwałe?

Środki trwałe należą do rzeczowych aktywów trwałych. Jest to kompletny i zdatny do użytku w momencie ich przyjęcia do eksploatacji składnik aktywów, którego przewidywany okres użytkowania wynosi więcej niż jeden rok. Przeznaczony jest na własne potrzeby przedsiębiorstwa lub przekazany do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Środki trwałe mają postać rzeczową, co odróżnia je od wartości prawnych i niematerialnych.

Jak klasyfikowane są środki trwałe?

Prowadząc ewidencję środków trwałych, trzeba mieć na względzie Klasyfikację Środków Trwałych – czyli usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego, który wykorzystywany jest do celów ewidencyjnych i innych oraz do ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych. Wyróżnia się następujące grupy środków trwałych:

– Grupa 0 – grunty,

– Grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

– Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

– Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,

– Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

– Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,

– Grupa 6 – urządzenia techniczne,

– Grupa 7 – środki transportu,

– Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

– Grupa 9 – inwentarz żywy.

Jakie są rodzaje środków trwałych?

Do środków trwałych zaliczane są przede wszystkim:

– nieruchomości – są to np. grunty, budynki, budowle oraz lokale stanowiące odrębną nieruchomość, a także ich części lub udziały, włącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu,

– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

– urządzenia techniczne i maszyny,

– środki transportu – pod warunkiem, że właścicielem pojazdu jest firma lub kiedy pojazd jest w leasingu finansowym,

– inne środki trwałe  takie jak inwentarz żywy.

Amortyzacja środków trwałych – co warto wiedzieć?

W myśl przepisów o podatku dochodowym amortyzację środków trwałych można przeprowadzać za pomocą jednej z tych metod: liniowej, liniowej indywidualnej, liniowej przyspieszonej, degresywnej i jednorazowej. Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego dokonywane są systematycznie poprzez planowe rozłożenie jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Amortyzację należy rozpocząć nie wcześniej, niż po przyjęciu danego środka trwałego do użytku. Kończy się ją natomiast nie później, aniżeli z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Składniki rzeczowego majątku trwałego amortyzowane są w rozliczeniu miesięcznym zgodnie z liniową metodą amortyzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image