Wynik finansowy netto a brutto – różnice

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczoną w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy określany jest mianem zysku, a ujemny straty. Natomiast wynik finansowy podzielony przez wartość przychodu, aktywów lub zaangażowanego kapitału to rentowność.

Wynik finansowy netto – co to?

Wynikiem finansowym netto nazywany jest ostateczny rezultat działalności, jaki przedsiębiorstwo osiągnęło w danym okresie po opodatkowaniu. W pasywach bilansu wynik finansowy netto jest wskazywany jako składnik kapitałów własnych. Jeśli jest dodatni, oznacza zysk, jeżeli ujemny – stratę. Zysk netto przedsiębiorstwo może przeznaczyć na różne cele, np. na wypłaty dla właścicieli, nagrody dla pracowników, dywidendy dla akcjonariuszy czy utworzenie lub zasilenie kapitału zapasowego i rezerwowego.

Wynik finansowy brutto – co to?

Wynik finansowy brutto przedsiębiorstwa to nic innego, jak wynik finansowy przed opodatkowaniem. To ostateczny efekt operacji wynikowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie w toku jego podstawowej działalności oraz operacji gospodarczych realizowanych poza tą działalnością.

Wynik finansowy netto i brutto – czym się różnią?

Podstawowa różnica pomiędzy wynikiem finansowym netto i brutto odnosi się do kwot – netto to wynik po opodatkowaniu, a brutto przed, co zostało wyjaśnione w powyżej przedstawionych definicjach. Poza tym wynik finansowy brutto uwzględnia dodatkowo nadzwyczajne zyski i straty. W omawianym kontekście nie można również pominąć sposobu obliczania wyników finansowych. Wynik finansowy brutto jest różnicą pomiędzy sumą wszelkich przychodów oraz nadzwyczajnych zysków a sumą całkowitych kosztów oraz nadzwyczajnych strat. Z kolei w celu wyliczenia wyniku finansowego netto trzeba odjąć od wyniku finansowego brutto równowartość kwoty podatku dochodowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image