Zasada memoriałowa w rachunkowości

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Każda firma, która prowadzi księgi rachunkowe, jest zobligowana do stosowania na bieżąco nadrzędnych zasad rachunkowości. Przestrzeganie ich w sposób rzetelny i sprawdzalny pozwala uzyskać obraz sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. Jedną z tych zasad jest zasada memoriałowa.

Zasada memoriałowa w księgowości – co to?

Zasada memoriałowa w księgowości jest zasadą, która polega na uwzględnieniu w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych dotyczących konkretnego okresu. Przedsiębiorstwo ma obowiązek ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich osiągniętych przychodów oraz obciążających go kosztów odnoszących się do danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich spłaty.

Zasada memoriałowa w księgowości w świetle prawa

Omawiane rozwiązanie może się poszczycić długimi tradycjami – początki jego stosowania przypadają na przełom XIV i XV w. Niemniej dopiero XX w. przyniósł wzrost znaczenia prezentowanej zasady, kiedy to ustalono, że prawidłowy wynik finansowego jednostki zależy od właściwego określenia chwili powstania przychodów i kosztów. W związku z tym w 2005 r. przeprowadzona została unijna reforma systemu rachunkowości. Kluczowym jej celem było zastąpienie stosowanej dotychczas metody kasowej metodą memoriałową, która jest o wiele bardziej skuteczna i precyzyjna. Podstawowa różnica pomiędzy tymi metodami sprowadza się do odmiennego ujmowaniu kosztów i przychodów w innym okresie sprawozdawczym w jednostce. Polska ustawa o rachunkowości również zawiera stosowne zapisy dotyczące zasady memoriałowej.

Zasada memoriałowa w księgowości w praktyce – co warto wiedzieć?

Zasada memoriałowa stosowana jest przez jednostki prowadzące pełne księgi rachunkowe i jest doskonałym sposobem na przedstawienie pełnego obrazu jej zobowiązań oraz aktywów. Za sprawą spójnych i przejrzystych zapisów gwarantuje bardzo wysoką skuteczność kontroli – nie bez powodu promowana jest przez znakomitą większość światowych standardów rachunkowości. Wymusza obowiązek powiązania kosztów uzyskania przychodów i przychodów. Zasada memoriałowa znajduje co prawda odniesienie do roku obrotowego, lecz należy ją stosować w pełnym zakresie także w okresie np. miesiąca – pod warunkiem, że to właśnie miesiąc przyjęty jest jako okres sprawozdawczy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image