Jak zaksięgować import towarów?

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Mianem importu towarów określane jest dostarczanie towarów z zagranicy. W myśl unijnych przepisów jest to wprowadzenie towarów na terytorium Wspólnoty z państwa trzeciego, np. z Chin czy USA.

VAT od importu – co trzeba wiedzieć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek rozliczenia podatku VAT spoczywa na podmiotach, które są zobligowane do opłacenia cła. Podatnikami VAT są osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, a oprócz tego osoby fizyczne. W imporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z momencie powstania długu celnego (z pewnymi odstępstwami od tej zasady). W zgłoszeniu celnym należy wykazać prawidłowo obliczoną kwotę podatku uwzględniającą obowiązujące stawki – wyjątkiem od tej reguły są podatnicy, którzy stosują procedurę uproszczoną. W przypadku importu towarów za podstawę opodatkowania – zgodnie z ustawą o VAT – jest wartość celna powiększona o należne cło. Dodatkowo może być to także podatek akcyzowy, jeżeli importowane towary objęte są podatkiem akcyzowym. W omawianym kontekście pojawiają się następujące pojęcia:

– uszlachetnianie bierne – tutaj podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło oraz ewentualnie o podatek akcyzowy,

– odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych – w tym przypadku za podstawę opodatkowania przyjmuje się wartość celną powiększoną o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, podobnie jak powyżej, tak i tutaj  do podstawy może być włączony także podatek akcyzowy,

– przetwarzanie pod kontrolą celną – tu podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło plus ewentualnie o podatek akcyzowy, które byłyby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.

Do podstawy opodatkowania zaliczane są też m.in. prowizje, koszty ubezpieczenia, wydatki na transport, a także opłaty określone w odrębnych przepisach i inne należności, o ile organy celne są zobowiązane do pobierania tych należności z tytułu importu towarów.

Import towarów – zasady księgowania

Zgodnie z ustawą o rachunkowości importowane towary trzeba wprowadzać do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia, która uwzględnia cenę zakupu i cło. Trzeba pamiętać o tym, że cena nabycia powiększona jest o obciążenia publicznoprawne oraz o koszty, jakie mają bezpośredni związek z zakupem i przystosowaniem danego składnika aktywów do stanu nadającego się do używani go lub wprowadzenia do obrotu. Przy tej okazji pojawia się ważna kwestia dotycząca sytuacji, gdy cena importowanych towarów była wyrażona w walutach obcych. Przy przeliczaniu tych kwot na złotówki za podstawę przyjmowany jest kurs danej waluty obcej, jaki obowiązywał w dniu odprawy celnej.

 

One thought on “Jak zaksięgować import towarów?

 • 14 września, 2021 o 7:44 am
  Permalink

  Proszę o informację jak zaksięgować zakup z Chin po 01.07.2021, zakup poniżej 150 Euro na eBAY
  – Comercial invoice w USD ( jest mój NIP)
  – Tax Invoice – przeliczone z USD na Euro naliczony VAT 23% ( info na fr, Private limited is raising this invoice in accordance to the applicable tax laws in Netherlands,), niestety nie mam tutaj podanego nr NIP swojego i dostawcy

  Nie wiem, czy słusznym byłoby przyjęcie TAX INVOICE w kwocie brutto naliczenie VAT i odliczenie ( transakcja byłaby neutralna), ale niestety nie jestem pewna swego

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image