Koszt spisania intercyzy

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Na podpisanie umowy dotyczącej rozdzielności majątkowej decyduje się coraz więcej małżeństw oraz osób planujących zawrzeć związek małżeńskich. Pomimo że jest to dokument wzbudzający niemało kontrowersji, przesłanek przemawiających na jego korzyść jest wiele.

Intercyza – co to takiego?

Intercyza to umowa majątkowa małżeńska mająca na celu wprowadzić ustrój małżeński odmienny niż ustrój wspólności majątkowej, który zgodnie z funkcjonującymi w Polsce zasadami obowiązuje po zawarciu małżeństwa. Jego zmiana możliwa jest tylko w drodze umowy, która pod rygorem nieważności musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Zasady umowy majątkowej małżeńskiej reguluje ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W ramach omawianej umowy jej strony mają prawo wybrać:

– ograniczoną wspólność majątkową,

– rozszerzoną wspólność majątkową,

– rozdzielność majątkową,

– rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Sporządzenie intercyzy – jaki to koszt?

Osoby decydujące się na spisanie intercyzy powinny liczyć z poniesieniem pewnych kosztów wynikających z zawarcia takiej umowy. Są to:

– taksa notarialna wynosząca 400 zł,

– podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 38 zł,

– podatek VAT w wysokości 23 proc. od kwoty taksy, czyli 88 zł.

Intercyza – o tym trzeba pamiętać!

Do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej potrzebna jest zgoda obu stron – żadna z nich nie może być ubezwłasnowolniona, ponadto musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Do spisania intercyzy potrzebne są dowody osobiste oraz skrócone akty małżeństwa, jeśli do notariusza zgłaszają się małżonkowie. Istnieje opcja zmiany warunków umowy oraz jej rozwiązania. W momencie, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy, pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności ustawowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image