Na czym polega unieważnienie małżeństwa? Dowiedz się!

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Większości osób wydaje się wciąż, że jedynym wyjściem z niezbyt udanego związku małżeńskiego jest rozwód. Jednak istnieje jeszcze jedna, mniej znana opcja. W wypadku wystąpienia wystarczających przesłanek małżeństwo możemy unieważnić. Na czym polega ta procedura i jak tego dokonać, dowiesz się czytając poniższy artykuł.

Unieważnienie małżeństwa według prawa 

Unieważnienie małżeństwa jest instytucją uregulowaną w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Odnosi się ona tylko i wyłącznie do ślubów cywilnych, jednak bardzo często myli się ją z ,,rozwodem kościelnym’’. Należy pamiętać o tym, że związek zawarty przed ołtarzem można jedynie uznać za nigdy nieistniejący. Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi typami związków jest to, że małżeństwo zawarte w urzędzie traktuje się jako instytucję prawną, niosącą za sobą wiele prawnych konsekwencji, a Kościół traktuje związek małżeński jedynie jako nierozerwalny sakrament. Więcej na ten temat przeczytasz zaglądając na stronę: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-rodzinne/uniewaznienie-malzenstwa/. Aby jednak mogło dojść do unieważnienia małżeństwa muszą wystąpić pewne, konkretne przesłanki, które omówimy w kolejnym akapicie.

Co może być powodem unieważnienia małżeństwa? 

Przesłankami do unieważnienia związku małżeńskiego są przeszkody małżeńskie. Należą do nich m.in.:

  • wiek, ( osoba formalizująca związek musi mieć ukończone 18 lat, a w wyjątkowych sytuacjach może zawrzeć go kobieta po ukończeniu 16 roku życia)
  • choroba psychiczna,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • bigamia, czyli sytuacja w której jedna z osób wchodzących w związek małżeński wciąż pozostawała w innej takiej samej formalnej relacji z kimś innym
  • pozostawanie w związku pokrewieństwa.

Warto zaznaczyć, że wszystkie z wymienionych przyczyn tyczą się zarówno małżeństw świeckich jak i kościelnych. Więcej szczegółowych informacji na temat przesłanek do unieważnienia małżeństwa poznasz zaglądając na: https://smadwokaci.pl/.

Procedura unieważnienia związków 

Choćjak wiadomo Kościół Katolicki w teorii nie przewiduje czegoś takiego, jak unieważnienie małżeństwa, sąd może zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego postanowić, że również tego typu związek zostanie uznany za nieważny. Wystarczy, że organ ten uzna po zapoznaniu się z daną sprawą, że zaistniałe okoliczności są w zupełności wystarczające, by wydać takie orzeczenie. Małżeństwa jednak posiadają pełną ochronę prawną aż do momentu, w którym ich unieważnienie nabierze mocy prawnej. Skutkiem tego wyroku jest przede wszystkim zmiana kwestii dotyczących stosunków majątkowych między byłymi partnerami, a także tych związanych z opieką nad dziećmi. W takich wypadkach sąd postępuje identycznie, jak w przypadku procedur rozwodowych. 

Unieważnienie małżeństwa według prawa kanonicznego

Mimo faktu, że zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego małżeństwo stanowi trwały i nierozerwalny związek i jest jednym z najważniejszych sakramentów, wciąż istnieją sytuacje, w których można uznać je za nieważne. Instytucja ta wyklucza pojęcie rozwodu, jednak jeśli małżonkom zależy na tym, by dostać kolejną szansę stanięcia przed ołtarzem, mogą się oni ubiegać o tzw. unieważnienie poprzedniego małżeństwa kościelnego. W takim wypadku koniecznością jest przeprowadzenie procesu przed sądem kościelnym. Procedura ta polega na uczestnictwie w indywidualnych przesłuchaniach, które mają na celu udowodnić, że dany związek nigdy nie istniał z powodu zaistniałych okoliczności. Jeśli sąd kościelny uzna przesłanki za wystarczające do unieważnienia małżeństwa, związek traktuje się zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego tak, jakby nigdy nie zaistniał. Zatem praktycznie rzecz biorąc ,,rozwody kościelne’’ są możliwe tak samo jak te cywilne. Jedyną różnicą jest to, że kościelne unieważnienie małżeństwa jest znacznie trudniejsze i nie wystarczy sama zgodność współmałżonków. Na czym polega unieważnienie małżeństwa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image