Protokół uszkodzenia towaru

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Każdy przedsiębiorca zajmujący się handlem musi brać poprawkę na sytuacje, które skutkują uszkodzeniem towaru. Jeśli do tego dojdzie, konieczne jest przestrzeganie procedur. Mówiąc precyzyjniej, należy sporządzić protokół uszkodzenia towaru.

Protokół uszkodzenia towaru – dlaczego jest potrzebny?

Protokół uszkodzenia (zniszczenia) towaru jest dokumentem potwierdzającym poniesienie straty przez przedsiębiorcę. Jeżeli zniszczenie towaru nastąpiło z niezawinionych przez niego przyczyn, wówczas może on zaliczyć wartość wszystkich zniszczonych lub utraconych towarów do kosztów uzyskania przychodu. Z kolei w przypadku uszkodzeń spowodowanych niedbalstwem wartość takich towarów nie jest kosztem podatkowym. Trzeba natomiast dokonać korekty odliczonego wcześniej podatku VAT.

Protokół uszkodzenia towaru – kiedy sporządzić?

Protokół zniszczenia towaru trzeba sporządzić w razie:

– uszkodzenia mechanicznego towaru,

– kradzieży towaru,

– zagubienia towaru,

– upływu terminu przydatności do użytku określonego produktu.

Protokół uszkodzenia towaru – co musi się w nim znaleźć?

W protokole uszkodzenia towaru nie może zabraknąć takich elementów jak:

– numer dokumentu i data jego sporządzenia,

– dane osoby sporządzającej dokument,

– data zdarzenia, wskutek którego doszło do zniszczenia towaru,

– przyczyna zniszczenia produktu,

– nazwa, ilość i wartość zniszczonego towaru – czynni podatnicy VAT są zobligowani do podania wartości netto towaru, a podatnicy zwolnieni z VAT podają wartość brutto towaru,

– kwota zniszczonych produktów,

– informacje o przeznaczeniu zniszczonych towarów,

– podpis osoby, która sporządziła protokół.

Oprócz protokołu warto mieć zachowane dokumenty, które potwierdzają, że dane zdarzenie miało miejsce – jest to przydatne w szczególności wówczas, gdy towar został uszkodzony nie z winy przedsiębiorcy. Jest to bardzo cenne w kontekście kwestii dotyczących VAT – organom podatkowym łatwiej rozstrzygnąć, czy w konkretnej sytuacji zachodzi konieczność skorygowania VAT. Wypada tu też przypomnieć o tym, że niektóre uszkodzone towary takie jak np. leki czy sprzęt elektroniczny muszą być poddane obowiązkowej utylizacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image