Sprawozdanie finansowe spółek – jak sprawdzić?

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Sprawozdanie finansowe jest uporządkowanym przedstawieniem sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego. W kontekście omawiania związanych z tym zagadnień często pojawia się pytanie o możliwość sprawdzenia sprawozdania finansowego spółek.

Sprawozdania finansowe – kto je sporządza?

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy wszystkich podmiotów i firm prowadzących pełną księgowość. Wyjątkiem od tej zasady są spółki jawne i partnerskie, których przychód w roku obrotowym wyniósł mniej niż równowartość 2 mln euro. Niemniej są one zobligowane do złożenia do Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenia o barku obowiązku sporządzenia omawianego dokumentu – mają na to maksymalnie 6 miesięcy, licząc od zakończenia roku podatkowego. Co się natomiast tyczy informacji, jakie muszą obowiązkowo znaleźć się w sprawozdaniu finansowym, to ich zakres jest uzależniony od wielkości firmy.

Sprawozdanie finansowe spółki – gdzie je znaleźć?

Na początku warto zaznaczyć, że możliwość sprawdzenia sprawozdania finansowego spółki ma obecnie każdy, kto jest tym zainteresowany. Taka opcja pojawiła się w 2018 r., kiedy to wprowadzono wymóg składania sprawozdań w formie elektronicznej. Aby sprawdzić dokument, trzeba znać nr KRS danej firmy. Wpisuje się go w zakładce „Przeglądarka instrumentów finansowych” na stronie ekrs.ms.gov.pl. Uwaga: znaleźć tam można jedynie sprawozdania za 2017 r. i lata późniejsze. Oprócz nich do wglądu są też m.in. uchwały o podziale zysku bądź pokryciu straty lub opinie biegłego rewidenta.

Ponadto dostęp do sprawozdań finansowych da się uzyskać:

– bezpośrednio od podmiotu gospodarczego – jeśli przykładowo spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie papierów Wartościowych, to sprawozdanie jest zamieszczone na jej stronie internetowej,

– poprzez specjalistyczne serwisy ekonomiczno-prawne,

– za pośrednictwem wywiadowni gospodarczych.

Podmiot gospodarczy ma obowiązek przechowywać roczne sprawozdanie finansowe przez okres minimum 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło zatwierdzenie dokumentu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image