Sprzedaż auta – podatek

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Transakcja kupna-sprzedaży samochodu nakłada na obie jej strony szereg obowiązków. Pojawia się tu m.in. konieczność opłacenia podatku od sprzedaży samochodu. kto powinien go uiścić? Jak to wygląda w praktyce?

Podatek PCC – kiedy nabywca auta musi go zapłacić?

Podatek PCC – czyli podatek od czynności cywilnoprawnych – jest podatkiem uregulowanym na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na ogół obłożone są nim transakcje sprzedaży, których stronami są osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Obowiązek jego opłacenia pojawia się m.in. w przypadku zakupu samochodu od osoby prywatnej, jeśli w chwili zakupu pojazd znajdował się:

– w Polsce,

– za granicą, o ile nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa została zawarta w Polsce.

Na zapłacenie podatku w wysokości 2 proc. wartości auta nabywca ma 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy. W urzędzie skarbowym trzeba złożyć deklarację PCC-3 – niezbędny jest też załącznik PCC-3/A, jeżeli jest dwóch nabywców. Przy tej okazji warto przypomnieć, że za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego grożą kary finansowe. Ich wysokość jest uzależniona od wysokości płacy minimalnej. W 2021 r. w rachubę wchodzą kwoty od 280 zł (1/10 płacy minimalnej) do 56 tys. zł (20-krotność płacy minimalnej). Po upływie 5 lat obowiązek uiszczenia podatku ulega przedawnieniu.

Podatek PCC – czy nabywca auta zawsze musi go zapłacić?

Przepisy dopuszczają sytuacje, kiedy zakup samochodu od osoby prywatnej nie oznacza obowiązku opłacenia omawianego podatku. Dzieje się tak, gdy:

– rynkowa (faktyczna, a nie np. figurująca w umowie) wartość auta wynosi mniej niż 1000 zł,

– kupującym jest osoba niepełnosprawna potrzebująca pojazdu na swój użytek,

– samochód został kupiony za granicą (uwaga: tu trzeba mieć na względzie wspomnianą powyżej kwestię).

Podatek PCC – sprzedawco, miej się na baczności!

Obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa co do zasady na nabywcy auta, ale prawo przewiduje przypadki, kiedy objęty jest także sprzedawca. Dzieje się tak w razie sprzedaży, która nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym został nabyty samochód.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image