Nota podatkowa – co to jest?

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Osoby prawne mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, których ważnym elementem jest nota podatkowa. Czym ona jest, kto musi ją wypełniać i co powinna zawierać?

Nota podatkowa – co to takiego?

Za pojęciem noty podatkowej kryje się ustrukturyzowana postać określonych danych, jakie są wymagane do ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w sytuacji, kiedy sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Nota podatkowa – kto ją wypełnia?

Nota podatkowa to część sprawozdania finansowego podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to dokładnie tyle, że obowiązek jej wypełniania spoczywa na jednostkach, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Noty nie muszą natomiast wypełniać:

– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będący wspólnikami (właścicielami),

– inne podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – chodzi tutaj o jednostki mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy (wg załącznika nr 4), a także o jednostki małe wskazane w art. 3 ust. 1c i 1d ustawy (zał. nr 5) oraz o instytucje pozarządowe (wg zał. nr 6).

Nota podatkowa – co ma zawierać?

Wzór noty podatkowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Je układ uwzględnia podział na wartość:

– łączną,

– z zysków kapitałowych,

– z innych źródeł przychodów wraz z rubryką, gdzie wskazana jest podstawa prawna i kwota dla wartości powyżej 20 tys. zł.

Uwaga: jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe sama decyduje o tym, czy rozbić prezentowane dane na dane z zysków kapitałowych i z innych źródeł przychodów. Jednostka jest zobligowana do podania łącznej wartości każdej pozycji głównej rozliczenia dla roku bieżącego. Wspomnianymi pozycjami są:

– zysk lub strata brutto,

– przychody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu oraz zwolnione z opodatkowania,

– koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, a także uznawane i nieuznawane za nie,

– straty z lat ubiegłych,

– podatek dochodowy i podstawa opodatkowania nim,

– inne zmiany podstawy opodatkowania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image