Spis z natury – kiedy go przeprowadzić?

Oceń ten wpis!
[Total: 1 Average: 5]

Spis z natury – czyli remanent – jest czynnością, która ma na celu zbadanie faktycznej ilości towarów posiadanych przez przedsiębiorstwo. Następnie ten stan jest uzgadniany z ilością towarów, jaka wynika z faktur, PZ-tek, raportów kasowych i stanów w komputerowym programie handlowo-magazynowym.

Spis z natury – kto musi go przeprowadzić?

Spis z natury wymaga uwzględnienia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Do jego przeprowadzania są zobligowani przedsiębiorcy prowadzący KPiR i rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego. Jeśli chodzi o przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, to nie mają już obowiązku przeprowadzania spisu z natury – wyjątek stanowi tu sytuacja, kiedy firma podlega likwidacji.

Spis z natury – kiedy trzeba go przeprowadzić?

Spis z natury jest sporządzany w paru przypadkach, a mianowicie:

– w dniu rozpoczęcia działalności,

– w ostatni dzień roku podatkowego,

– 1 stycznia,

– gdy dochodzi do zmiany wspólników lub kiedy zmieniają się proporcje udziału wspólników,

– przy likwidowaniu działalności.

Uwaga: spis z natury sporządza się nawet wtedy, gdy jego wynik jest zerowy. Poza tym jeżeli rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym, wówczas nie ma konieczności przeprowadzania remanentu – wystarczy tylko przepisać spis z natury z dnia poprzedniego, tj. z 31 stycznia.

Co zamieścić w spisie z natury?

W spisie z natury muszą przede wszystkim znaleźć się informacje dotyczące: towarów handlowych, podstawowych i pomocniczych materiałów, półwyrobów, gotowych wyrobów, produkcji w toku oraz braków i odpadów. Oprócz tego remanent powinien zawierać: nazwę firmy oraz dane jej właściciela, datę sporządzenia spisu z natury, numer kolejny pozycji arkusza, szczegółowe określenie towaru i łączną wartość remanentu. Nie może w nim także zabraknąć klauzuli „Spis zakończono na pozycji…” oraz podpisów właściciela firmy i osób odpowiedzialnych za sporządzenie remanentu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image