Umowa na czas określony a urlop macierzyński

Oceń ten wpis!
[Total: 0 Average: 0]

Wiele kobiet zatrudnionych na umowę na czas określony zastanawia się, jak będzie wyglądać ich sytuacja w razie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego. Pod tym względem obowiązują dość podobne zasady, co w przypadku pań zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony, ale trzeba brać poprawkę na pewne różnice.

Ochrona pracownicy w ciąży

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca nie ma prawa rozwiązać lub wypowiedzieć umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy – odnosi się to zarówno do umów na czas nieokreślony, jak i terminowych. Od tej zasady są jednak wyjątki. Dotyczy to sytuacji, gdy:

– zachodzą przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy, a reprezentująca ją zakładowa organizacja zgodziła się na rozwiązanie umowy,

– ogłoszona została upadłość lub likwidacja zakładu pracy – wtedy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego pracownicy w rachubę wchodzi rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.

Umowa na czas określony – gdy wygasa przed terminem porodu

Umowa na czas określony ulegająca rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży jest automatycznie przedłużana tylko do dnia porodu. W praktyce oznacza to, że umowa na czas określony zawarta z pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim będzie rozwiązana z upływem czasu, na który była zawarta. Urlop macierzyński będzie tu zatem trwał jedynie do dnia rozwiązania umowy o pracę.

Umowa na czas określony – gdy wygasa po porodzie

W sytuacji, gdy umowa na czas określony wygasa po porodzie – a więc już w trakcie urlopu macierzyńskiego, pracodawca nie jest zobligowany do jej przedłużania. Tym samym kończy się też urlop macierzyński, ale uwaga: nie jest to jednoznaczne ze wstrzymaniem wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie będzie wypłacane przez cały okres odpowiadający długości urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego przez ZUS, gdzie były pracodawca musi przekazać stosowną dokumentację. Jeżeli chodzi o wysokość zasiłku, to jest ona ustalana w identyczny sposób, jak ma to miejsce w przypadku umów na czas nieokreślony.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


CAPTCHA Image
Reload Image